גישור לגירושין

משבר הגירושין

איזון והידברות

תקופת פרידה וגירושין הינה אחת התקופות המאתגרות לאדם בחייו. אחד ממאפייני התקופה הינו הצורך לנהל כמה חזיתות במקביל. בני הזוג מתמודדים עם קשיים אישיים ומשפחתיים וחשים מתח גבוה. בנוסף, יש צורך להתנהל מול הילדים וצרכיהם הרגשיים, מחשבות ותכנונים לגבי פרנסה עתידית, מגורים, חלוקת הרכוש ועוד.
התחושה המאפיינת זוגות רבים הינה טלטלה גדולה שמאיימת להעלים את תחושת היציבות שהייתה קודם לכן. המתח המלווה את התקשורת עם בן או בת הזוג מביא להתנהגויות חדשות המעצימות את תחושת אי הוודאות והחששות.
רגשות שונים כגון כעס, עלבון, בלבול, הכחשה, דכאון, חרדה או אשמה, מציפים את המציאות היומיומית ומקשים על התפקוד, ואלה מתחלפים לעיתים בתחושות הקלה והתרגשות לקראת הפרק החדש בחיים.
במקרים רבים, צד אחד בשל יותר לפרידה מאשר הצד השני, דבר המקשה על התהליך ועל השיח הענייני הנדרש לצורך הגעה להסכמות. תפקיד המגשרת בגישור, הינו בין היתר לאזן בין השלבים השונים בהם נמצאים בני הזוג, במטרה לאפשר להם לסיים את הקשר ולהגיע להחלטות בהסכמה ובשיח מכבד.
מחקרים שנעשו בארה״ב, הוכיחו כי ניהול הליך גירושין בבתי המשפט, מביא להסלמת הסכסוך ומעלה את הטראומה אשר חווים בני הזוג וכן מביא לפגיעה גבוהה יותר בילדים.
הליך הגישור, מוכח כחלופה הטובה ביותר אל מול התדיינות בבית המשפט, במיוחד בסכסוכי גירושין. קל וחומר בעת שמעורבים ילדים לבני הזוג.
הגישור מציע הדברות בין בני הזוג והגעה להסכם הוגן ומאוזן על פי צרכי המשפחה.
ניהול נכון של הפרידה, יעשה את ההבדל המשמעותי בתוצאה, הן ברמת שביעות הרצון של בני הזוג, והן בטובת הילדים.

מהו גישור

המטרה

המטרה בגישור גירושין הינה להביא את הצדדים להסכם ראוי ומכבד, בו אין מנצח ומפסיד.
במסגרת ההסכם, יוסדרו כל העניינים הכרוכים בגירושין, לרבות: משמורת הילדים, הסדרי ראיה/שהות עימם, מזונות הילדים וחלוקת הרכוש.
הליך הגישור מעודד דיאלוג פתוח וסובלני, הנשמר על ידי המגשרת תוך הקשבה עמוקה לעמדות ולאינטרסים של כל אחד מבני הזוג.
המגשרת אינה פוסקת או שופטת אלא מאפשרת לבני הזוג לדון יחד בכל הנושאים, להביע את דעתם, להציע הצעות ולחפש ביחד פתרונות שיאפשרו לכל אחד מהם ולילדים לפתוח דף חדש.

הכלים

גישור המשלב כלים מעולם האימון האישי, עשוי במידה רבה, לשנות את פני מערכת היחסים לכזאת אשר תאפשר ניהול מיטבי של ההורות לאחר הגירושין. עקרון היסוד של הגישור הינו וולונטריות – כלומר, מדובר בהליך רצוני שלא ניתן לכפות על בני הזוג. בכל רגע נתון, רשאי כל אחד מהצדדים להודיע על סיום הגישור. כתוצאה מכך, הבחירה הרצופה בגישור מאפשרת שליטה ואחריות על התהליך ועל התוצאה. ידוע כי, הסכמי גישור קלים יותר לביצוע בשל העובדה שאינם נכפים על הצדדים מטעם שופט או בורר.

התהליך

הליך הגישור הינו סודי, גם בפני בית המשפט. כלומר, לא ניתן לצטט דברים שנאמרו בגישור, או להגיש מסמכים אשר הוכנו במיוחד במסגרת ההליך. לא ניתן לזמן את המגשרת לעדות בבית המשפט, או להציג מסמכים מתוך הגישור, כך שניתן לדבר ולהתנהל בחופשיות, ללא חשש משימוש לרעה במידע שנמסר על ידי הצדדים.
בסיום התהליך המגשרת מנסחת טיוטת הסכם גישור, המבוססת על הסכמות אשר השיגו הצדדים לאורך התהליך. כל ההחלטות מתקבלות בהסכמה ומתוך רצון חופשי. בני הזוג רשאים לקחת את טיוטת ההסכם להתייעצות ולבדיקה ובמידת הצורך ניתן לבצע בה שינויים עד לקבלת נוסח סופי אופטימלי המקובל על שני בני הזוג.
תהליך הגישור הוא קצר, ממוקד ומטרתו להגיע להסכם המונע חיכוכים עתידיים. זוגות שאינם בטוחים כי פניהם לגירושין, יכולים לבחור במהלך הליך הגישור, אם ברצונם לערוך הסכם גירושין או הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, אשר יכלול התייחסות לשני מצבים אפשריים – מצב בו בני הזוג נשארים ביחד וכן הוראות ברורות למצב בו החליטו להתגרש.

יתרונות הגישור

הליך מכבד המאפשר המשך מערכת יחסים תקינה, דבר משמעותי במיוחד במצבים בהם לזוג ילדים.

המגשר הינו ניטרלי ותפקידו לשמור על הצרכים של שני הצדדים, מבלי שהוא מייצג אף אחד מהם.

הליך קצר ומהיר יותר.

הליך הגישור הינו רצוני, ואינו נכפה על בני הזוג.

תהליך חסוי לחלוטין.

הצדדים לגישור הינם האחראים הבלעדיים לקצב ההתקדמות, התנהלות ההליך ולהסכמות שיווצרו, קרי תוצאות הגישור.

הליך הגישור זול יותר מהליך גירושין המתנהל בבית המשפט. (דוגמת עלויות עורכי דין נפרדים לכל אחד מבני הזוג).

הגישור מתמקד בתקשורת שבין הצדדים ומסייע לבני הזוג להתקדם וליצור מערכת יחסים הורית נכונה לאחר הגירושין.

יצירת הסכם ״תפור אישית״ למשפחה, המתאים לרצונות ולצרכי בני הזוג.

בנוסף לפגישות משותפות, נערכות פגישות נפרדות בהן המידע שנמסר מוגן בסודיות מפני הצד השני, ככל שיידרש.

פגיעה מינימלית בילדים, עקב אורך ההליך ואופיו הפתוח והסובלני.

תהליך הגישור

פגישה משותפת של הצדדים עם המגשרת, בה ניתן הסבר מפורט על התהליך ועקרונותיו וכן נעשה תשאול ראשוני המספק מידע על המשפחה ועל הסכסוך.

פגישה אישית עם כל צד בנפרד, בה תעשה העמקה בנושאים השונים, לרבות הרקע לגירושין, הצרכים של כל אחד והרצונות בכל סוגיה העומדת על הפרק.

פגישות משותפות ו/או נפרדות, לקראת בחירת פתרונות ויצירת ההסכמות.

הגעה להסכמות בכל הנושאים הנדרשים, כתיבת טיוטת הסכם גישור על ידי המגשרת והעברתה לצדדים לצורך הערות והתייעצות.

הגעה להסכם סופי, חתימת הסכם והגשתו לבית המשפט לענייני משפט או לבית הדין הרבני לצורך מתן תוקף של פסד דין להסכם.