לא למחוק את החלק הזה

הטקסט של ההמלצות נמצא בצד שמאל בחלון של באיזור ה"תקציר"

דוגמה למה שצריך

שורה ראשונה מודגשת

המשך לטקסט.